Wycieczka klasy 3G6 do Zamku Górków w Szamotułach

Wycieczka klasy 3G6 do Zamku Górków w Szamotułach

Wycieczka klasy 3G6 do Zamku Górków w Szamotułach

7 października klasa 3G6 wraz z opiekunami –  Panią Profesor Olgą Maliszewską i Panią Profesor  Alicją  Łukaszewską, udała się na kulturoznawczo-integracyjną wycieczkę do Szamotuł. 

Po dotarciu pociągiem na miejsce, skierowaliśmy się do XV-wiecznego Zamku Górków. Tam też mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji naszego przewodnika pani Anny Król pt. „Ikona – kanon Prawosławia”, z której dowiedzieliśmy się czym są ikony, poznaliśmy ich historię i technikę tworzenia. Następnie oglądaliśmy na żywo ich bogatą, największą w całej zachodniej Polsce kolekcję. Na koniec zostaliśmy oprowadzeni po pięknie zdobionych średniowiecznych komnatach, które były dawnymi siedzibami magnatów oraz  oglądaliśmy oryginalne zabytkowe meble i obrazy, a także  poznaliśmy głębiej historię tego miejsca. Wycieczka była zdecydowanie udana i cieszymy się, że mogliśmy w niej wziąć udział. 

Klasa 3G6

Piknik ekologiczny 3 września – Klasa 2.4

Piknik ekologiczny 3 września – Klasa 2.4

Piknik ekologiczny 3 września – Klasa 2.4

„Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto pożytki może wspomnieć zaraz wszytki?” (Pieśń świętojańska o Sobótce).

W takich właśnie słowach wychwalał wieś jeden z najwybitniejszych polskich poetów, Jan Kochanowski. Wieś i przestrzeń z nią związana od wieków zajmuje szczególne miejsce w polskiej świadomości. Składa się na nią zarówno krąg ziemiańskiego dworku z całą swoją kulturotwórczą rolą, jak również i strefa skoncentrowana wokół wiejskiej chaty, pod strzechą .

Mieliśmy okazję zaznać tego w piątek 3 września odwiedzając Dworek i folwark w Brzeźnie – obecnie własność prywatną Gospodarstwo agroturystyczne Wadera.

Każdy z nas mógł skorzystać z jazdy konnej i jazdy bryczką ,zobaczyć stajnie ,zjeść pyszne ciasto i kiełbaski z ogniska. Ponieważ pogoda nam dopisała wzięliśmy udział w rywalizacjach sportowych na świeżym powietrzu. W tej sposób nasza klasa pożegnała lato J

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

Kandydatom do XI LO przypominamy o obowiązku dostarczenia (elektronicznie, bądź osobiście) do 14 lipca do godziny 15.00 dokumentów – poświadczonych kopii oryginałów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczeń o wynikach egzaminu
  • dokumentów potwierdzających prawo do przyznania punktów dodatkowych.

Dokumenty można wrzucić do skrzynki podawczej w holu szkoły, bądź zostawić w sekretariacie szkoły.

UWAGA!

Zaświadczenie o wynikach egzaminu wydaje szkoła – dokument zawiera  pieczęć OKE oraz podpis dyrektora OKE, wydruki z systemu ZIU nie są dokumentem potwierdzającym wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Dobry Stary

Dobry Stary

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę świadczeń „Dobry Start”.

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów – bez względu na dochód rodziny. Dotyczy uczniów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienie dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto będzie tego potrzebował. W tym też celu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Dobry Start znajdują się również na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start .

 

Piknik integracyjny klasy 1.4

Piknik integracyjny klasy 1.4

Piknik integracyjny klasy 1.4

Czas nauczania zdalnego pokazał nam jak ważne są więzi i jak bardzo chcielibyśmy być razem w naszej sali ,w naszej szkole i oczywiście razem w realu. Na lekcjach wychowawczych planowaliśmy z wychowawczynią co zrobimy i dokąd pójdziemy gdy skończy się lockdown . Teraz możemy to zrealizować! 14 czerwca zorganizowaliśmy spacer i piknik na poznańskiej Cytadeli. Wcześniej poznaliśmy historię tego miejsca i po zwiedzaniu zewnętrznych terenów Muzeum Uzbrojenia i zobaczeniu między innymi ekspozycji czołgów udaliśmy się do strefy relaksu na nasz piknik. Na koniec dowiedzieliśmy się, że nasz kolega Kuba napisał z bratem książkę o ciekawostkach historycznych , o których nie dowiemy się w szkole . Mogliśmy ją zobaczyć i zrobić wspólne zdjęcie. Kuba gratulujemy!

Skip to content