Informacja

Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego są uprawnieni do korzystania ze świadczeń ogólnostomatologicznych w placówce AB Dent ul. Palacza 134 w Poznaniu nr tel. 618626318 po okazaniu legitymacji uczniowskiej.

Skip to content