Wizyta pracowników naukowych Wydziału Historii UAM w Poznaniu

Wizyta pracowników naukowych Wydziału Historii UAM w Poznaniu

Wizyta pracowników naukowych Wydziału Historii UAM w Poznaniu

24 stycznia mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Liceum pracowników naukowych Wschodoznawstwa Wydziału Historii UAM w Poznaniu – Panów:  prof. dr hab. Marka Figurę i prof. dr hab. Krzysztofa Fedorowicza w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy obiema placówkami. Tym razem wyróżniona została klasa 2/6, dla której  specjalnie zostało zorganizowane to spotkanie. Miało ono charakter  wykładu z elementami dyskusji

Tematyką spotkania była historia  rozpadu  Związku Radzieckiego i jego skutki narodowościowe i terytorialne. Ponieważ uczniowie  klasy 2/6 o profilu wschodoznawczym, wykazują szczególne zainteresowanie historią  krajów rosyjskojęzycznych,  możliwość bezpośredniej konfrontacji swojej wiedzy z informacjami przekazywanymi przez specjalistów z tej dziedziny,  przyjęli z dużym entuzjazmem. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i kameralnej atmosferze, a zakończyło wzajemną obietnicą dalszej współpracy.

Pierwsza pomoc w wykonaniu naszych Reprezentantów

Pierwsza pomoc w wykonaniu naszych Reprezentantów

Pierwsza pomoc w wykonaniu naszych Reprezentantów

W piątek 29.04.2022 r. drużyna naszej Szkoły uczestniczyła w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Inicjatorką zaangażowania była opiekunka szkolnego koła PCK mgr Alicja Łukaszewska, wsparcia organizacyjnego i merytorycznego udzielili  mgr Iwona Łuszczek (WF) oraz mgr Sławomir Roman (EdB). Główni bohaterowie to Uczniowie klas 1 i 3: Zuzanna Geiger, Jędrzej Nowak, Jan Ossowski, Maksymilian Nowak, Kajetan Wojtasz, Wincent Szewczyk oraz Mateusz Witka.

Drużyna wykonała zadanie, które brzmiało – poznanie swoich możliwości, nowe doświadczenia, dobrze spędzony czas – integracja grupy. Podczas zawodów każdy zrealizował przypisaną rolę i wykonał indywidualne zadanie. Wszyscy odnotowali sukces między innymi w osiągnięciu motywacji do udziału w kolejnej edycji zawodów z udziałem nowych uczniów, którzy zostaną przyjęci do XI LO od września 2022 roku – zapraszamy

Konkurs Poezji Irlandzkiej

Konkurs Poezji Irlandzkiej

Konkurs Poezji Irlandzkiej

Po raz osiemnasty odbył się w tym roku Konkurs Poezji Irlandzkiej organizowany przez Szkołę językową Program. Wybór utworów był podyktowany szczególnym czasem, w którym przyszło nam żyć, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie i jako przeciwwaga tematyka utworów związana była z miłością, przetrwaniem, przemijaniem. Utwory przedstawione, choć niejednokrotnie smutne, były nacechowane odrobiną nadziei, optymizmu.

Fundatorami nagród byli Irish College of English z Irlandii, Szkoła Języków Obcych Program, Studio Aktorskie STA oraz Art of Voice Studio. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: recytację i śpiew. Jedna z naszych uczennic Aleksandra Gąsiorowska, która wzięła udział w kategorii recytacji, została zakwalifikowana do finału, który odbył się 8 kwietnia w sali koncertowej budynku Szkoły Muzycznej II Stopnia przy ulicy Solnej w Poznaniu. Ola recytowała utwór ‘When You Are Old’, którego autorem jest William Butler Yeats. Do Jury konkursu, jak co roku, należeli: Aleksander Machalica (aktor Teatru Nowego, przewodniczący jury), Łukasz Chrzuszcz (aktor STA Studio Aktorskie), Ewa Nawrot (nauczyciel muzyki Art of Voice Studio), Tomasz Jamróz (nauczyciel anglista), Katarzyna Andrzejewska (anglistka, dyrektor szkoły ‘Program’)

Z blisko 100 zgłoszeń do konkursu, zakwalifikowano 28 osób. Tym bardziej gratulujemy Oli udanego występu i tego, że tak daleko doszła. Było to wspaniałe doświadczenie dla niej, które z pewnością pozwala sprawdzić się przed większą widownią. Mamy nadzieję, że uczniowie naszego liceum zechcą wziąć udziału w kolejnej edycji tego konkursu w przyszłym roku.
Karolina Woźniak-Żyła

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Error_2k20…”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Error_2k20…”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Error_2k20…”

Jury konkursowe po obejrzeniu 80 zdjęć pojedynczych i 758 zdjęć w 111 zestawach (razem – 838 zdjęć) nadesłanych przez 149 autorów postanowiło dokonać wyboru zdjęć do wystawy. Na wystawie prezentowane są także zdjęcia uczennicy naszej szkoły Marii Osipowicz z klasy 1/3 -z cyklu „Zdalna samotność”. GRATULUJEMY!

Zapraszamy do obejrzenia  prac konkursowych na wystawie 2 lipca o godz. 18.30 na drugim piętrze Starej Papierni w Poznaniu (galeria UAP), przy ul. Szyperskiej 8.

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

Skip to content