XI LO z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 18 września 2023 roku w związku z realizacją nowych programów finansowanych ze środków Unii uczniowie klas 2/2, 2/3 oraz 3/4 wzięli udział w zajęciach na temat korzyści wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat historii i funduszy Unii a także sposobów pozyskiwania tych środków.

Młodzież poznała poprzednie projekty dofinansowane ze środków unijnych na terenie Wielkopolski w latach 2021-2027.

Bezpłatne zajęcia były przeprowadzone przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Działalność Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich finansowana jest w ramach umowy zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Karolina Galant 3/4

 

 

Skip to content