Wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” – XI LO PAMIĘTAMY

              Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen na terenie naszej szkoły uczniowie mogą oglądać  wystawę ukazującą wielkopolską drogę do Niepodległości. W 105 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego warto przybliżyć sobie informacje związane z tym ważnym wydarzeniem.

 

Na fotografiach z tamtych czasów w skondensowanej formie zostały ukazane fakty historyczne przedstawiające te wydarzenia.   Ukazują one osoby odpowiedzialne za organizację, prowadzenie działań wojennych i dowodzenie zdyscyplinowanym i  wyszkolonym Wojskiem Wielkopolski.

 

Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z  powstaniem: genezę podkreślającą  działania organiczne przygotowujące społeczeństwo polskie do odzyskania niepodległości. Podane są okoliczności wybuchu powstania od strony militarnej, jak i dyplomatycznej. Podkreślona została spontaniczność rozpoczęcia powstania związana z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Ukazano również przebieg powstania na mapie poglądowej,  która potwierdza dobre przygotowanie.

 

Przedstawiono krótki bilans w liczbach, podając ilość uczestników, czas trwania opanowania całej Wielkopolski, zdobycze militarne oraz najsmutniejsze cyfry tj. ilość poległych i rannych.

 

Zatrzymując się na kilka chwil można zrozumieć, że droga do niepodległości nie była prosta.

Skip to content