Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Od poniedziałku finalizujemy edukacyjny projekt językowy z mottem przewodnim:

 „Granice mojego języka są granicą mojego świata”

 (Ludwig Wittgenstein).

Realizacja projektu odbywa się w ramach Konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

– konkurs na logo projektu

– zdalny konkurs piosenki obcojęzycznej

 

Ponadto w ramach projektu nauczyciele przeprowadzają na lekcjach przedmiotowych elementy tego programu, np.

język polski jako język obcy w oddziale przygotowawczym dla obcokrajowców, słownictwo anglojęzyczne na lekcji chemii, świąteczne lekcje hiszpańskojęzyczne…

Od poniedziałku do czwartku trwa konkurs online dotyczący wiedzy o państwach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, hiszpańskojęzycznych i państwach byłego Związku Radzieckiego, polegający na tym, że codziennie uczniowie w czasie drugiej długiej przerwy (o 12.55) otrzymują przez Mobidziennik kod PIN to quizu na platformie Kahoot.

 

poniedziałek 14 XII :

12.55  quiz online dot. wiedzy o państwach anglojęzycznych

 

wtorek 15 XII :

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach niemieckojęzycznych

 

środa 16 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach hiszpańskojęzycznych

 

czwartek 17 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach obszaru byłego Związku Radzieckiego

 

Zwycięzcą konkursu będzie uczeń, który w ciągu 4 dni uzyska najwięcej punktów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Mobidziennik w piątek 18 grudnia.

 

 

Joanna Kordylewska

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Skip to content