Skierowani przez OKE

„Stara formuła”

1. Osoby skierowane przez OKE na egzamin maturalny do XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu zobowiązane są do wybrania i przesłania do OKE tematu prezentacji z języka polskiego na otrzymanym uprzednio aneksie
2. W marcu 2019r. można uzyskać telefonicznie informację o terminach egzaminów ustnych – tel. nr 61 8673416
3. Do 4 kwietnia 2019r. należy dostarczyć do szkoły bibliografię do przygotowanej prezentacji.
4. Na egzaminy pisemne przychodzimy godzinę przed egzaminem. Przy wejściu okazujemy się dowodem osobistym i świadectwem ukończenia szkoły.

„Nowa formuła”

1. W marcu 2019r. można uzyskać telefonicznie informację o terminach egzaminów ustnych – tel. nr 61 8673416
2. Na egzaminy pisemne przychodzimy godzinę przed egzaminem. Przy wejściu okazujemy się dowodem osobistym i świadectwem ukończenia szkoły.

Skip to content