Poznański Salon Maturzystów z klasą 4/5- 27.09.2023r.

W środę 27.09.2023r. uczniowie klasy 4.5 pod opieką wychowawcy

p. Magdaleną Woźniewicz uczestniczyli w wydarzeniach,

które odbywały się w ramach  Poznańskiego Salonu Maturzystów w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

 

Salon Maturzystów był  okazją do  zapoznania się z ofertami poznańskich i krajowych uczelni.

 

Mogliśmy wziąć udział  w spotkaniach z ekspertami OKE, którzy udzielali porad, jak zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

 

Politechnika Poznańska udostępniła nam swoje laboratoria, dzięki czemu mogliśmy bliżej przyjrzeć się miejscom, w których prowadzone są prace badawcze.

Byliśmy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii i  Laboratorium Techniki Wysokich Napięć, a także  na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji w Laboratorium Techniki Obwodów Drukowanych i Układów Elektronicznych  oraz w Laboratorium Technik Multimedialnych.

 

Spotkania i rozmowy ze studentami i pracownikami wyższych uczelni mogą być dla nas  inspiracją do podejmowania decyzji przy wyborze kierunku studiów.

Skip to content