Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Nasza szkoła z sukcesem przystąpiła już po raz drugi do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu rządowego  w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wniosek złożony przez bibliotekę w październiku 2022 roku, przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym szkoła uzyskała finansowe wsparcie.

NPRC2.0  to program realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Cel główny Programu  NPRC2.0  to  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy; wspieranie między innymi szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

  • promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
  • realizację działań promujących czytelnictwo

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025–trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2022

Skip to content