Od wielu lat młodzież naszego liceum w okresie jesiennym udaje się na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Nekropolia położona jest w samym centrum Poznania, na skarpie wzgórza św. Wojciecha. Powstała w 1810 r. jako cmentarz poznańskiej fary, na terenie należącym wcześniej do zakonu dominikanów. Wśród starych drzew pochowani są społecznicy, działacze patriotyczni, weterani i powstańcy oraz ludzie nauki i kultury.

Młodzież zapaliła znicze na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na grobach: Wojciecha Trąmpczyńskiego, Stanisława Taczaka, Cyryla Ratajskiego, Szymona Wronieckiego, Jarogniewa Drwęskiego, Przemysława Bystrzyckiego, Hipolita Cegielskiego oraz na grobie Stanisława Mikołajczyka. To szczególny moment pamięci i hołdu . Kolejne pokolenia uczniów poznało historię tego miejsca i bohaterów , o których uczy się na lekcjach w szkole.

Klasa 2.4 odwiedziła także kościół św. Wojciecha, gdzie w podziemiach świątyni w 1923 r. – z inicjatywy ówczesnego proboszcza Bolesława Kościelskiego – utworzono Kryptę Zasłużonych, zwaną popularnie „Skałką Poznańską”. Spoczywają tu między innymi : Karol Marcinkowski, Andrzej Niegolewski, Feliks Nowowiejski, a w kaplicy św. Antoniego złożono urnę z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

M.H.Bargieł

Skip to content