Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Podkreślając znaczenie kobiet i ich wkład w rozwój nauki, Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku ustanowiło 11 lutego Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Jego celem jest podkreślenie znaczącej roli dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz propagowanie równości płci w dziedzinie nauki, w tym jej znaczenia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

„W Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce powtórzmy fundamentalne przesłanie: kobiety potrzebują nauki, a nauka potrzebuje kobiet. Tylko wykorzystując wszystkie źródła wiedzy, wszystkie źródła talentów, możemy odblokować pełny potencjał nauki i sprostać wyzwaniom naszych czasów..” – napisała Dyrektor Generalna UNESCO w przesłaniu z okazji dnia.

Mówiąc o kobietach w nauce warto zajrzeć w przeszłość i to stosunkowo niedaleką. Aż do połowy XIX w. kobiety nie mogły studiować. Ograniczeń w dostępie do edukacji doświadczyła także Maria Skłodowska-Curie, jedyna w historii naukowczyni, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk : fizyce i chemii. W XIX w. na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami kobiety nie mogły studiować. Dlatego w 1891 roku Maria wyjechała do Francji, aby kształcić się na Sorbonie i kilka lat później zostać pierwszą kobietą profesorem na tej prestiżowej paryskiej uczelni. Tymczasem pierwsze polskie studentki mogły zapisać się na Uniwersytet Jagielloński w 1894 roku, a na Uniwersytet Warszawski dopiero w 1915 roku. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że samo przyzwolenie na podjęcie nauki niewiele zmieniło. Jeszcze przez wiele lat kobiety na uczelniach musiały walczyć o równe traktowanie, umożliwienie habilitacji czy pełne uczestnictwo w środowisku akademickim. Współcześnie kobiety studiują na wielu kierunkach ścisłych, a także na uczelniach wojskowych. Eksplorują przeróżne dziedziny nauki, prowadzą projekty naukowe i coraz częściej sprawują funkcję kierownicze na uniwersytetach. W działalności naukowej doceniane są również za cechy osobowościowe, takie jak entuzjazm, samokrytycyzm, zaangażowanie i pracowitość.

Wg. danych Eurostatu, w 2019 roku w Unii Europejskiej było ponad 6,3 mln kobiet naukowców oraz inżynierów. Liczba ta stanowiła 41 % wszystkich zatrudnionych w nauce i technice.

Uczennice naszej szkoły przygotowały ciekawą prezentację kilku wybranych kobiet, które choć żyły i pracowały w różnych czasach, pochodziły z różnych środowisk i  krajów, miały jedną i tą samą pasję: naukę. Niektóre z nich wpisały się wielkimi literami w dorobek świata nauki, innych nigdy nie doceniono, choć ich prace obalały teorie, otwierały drogę ku nowym tezom i badaniom. Zachęcamy do poznania ich pasji i geniuszu.

 

Nauczycielka chemii

Magdalena Ignacik

Skip to content