Klasa 1/3
Liceum 4-letnie
Profil
Lingwistyczny

OPIS KLASY

Klasa 1/3 to klasa lingwistyczna skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w zakresie nauczanych języków obcych – angielskiego i hiszpańskiego, przy jednoczesnym nauczaniu języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Praktyczną znajomość języka można zdobyć dzięki wyjazdom językowym do Hiszpanii czy Anglii. Dzięki nauce w klasie 1/3 uczniowie mają szansę dogłębnie poznać te kręgi kulturowe.

W klasie tej, w ramach zajęć rozwijających umiejętności, uczniowie poznają historię, geografię i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, a także różnice językowe występujące pomiędzy różnymi wariantami języka hiszpańskiego. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale nie tylko. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język hiszpański

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski
Język polski

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI:
  • Instytut Filologii Romańskiej UAM (udział w corocznie organizowanych wykładach i warsztatach w ramach Dnia Szkół w IFRom)
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE:
  • wyjścia i zajęcia integracyjne
  • udział w projekcie historycznym Śladami Solidarności (zajęcia projektowe zwieńczone czerwcowym wyjazdem projektowym)
  • cykliczne wyjścia do kina, muzeów, teatru poszerzające wiedzę kulturowo-historyczną uczniów
  • pozalekcyjne zajęcia językowe rozwijające kompetencje językowe i przygotowujące do egzaminów i konkursów
  • konkursy zgodne z profilem klasy: konkursy recytatorskie polsko- i obcojęzyczne, udział w Konkursie Poezji Irlandzkiej i Konkursie Poezji Walijskiej, Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej, konkursy literackie i translatorskie
  • wyjazdy językowe do Anglii i Hiszpanii
  • warsztaty kulturowe związane kulturą obszarów nauczanych języków, np. przybliżające obchody Día de Muertos
  • wyjazdy edukacyjne i wycieczki (np. do Berlina, Pragi, Wiednia, Wrocławia)
ZOBACZ CO U NAS:
Skip to content