Klasa P1/5
Liceum 4-letnie
Profil
Matematyczno – Geograficzny

OPIS KLASY

Klasa przeznaczona jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język niemiecki

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Geografia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Matematyka
Geaografia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
  • UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – klasa patronacka funkcjonuje od roku szkolnego 2013/14 i  pozwala na rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży oraz stwarza  uczniom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów zarówno  w szkole, jak i na terenie Wydziału. 
  • UEP – Wydział Zarządzania – zajęcia edukacyjne dla klasy akademickiej dają młodzieży możliwość zapoznania się z najnowszymi zasadami i technikami funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie.
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
  • konkursy z przedmiotów ścisłych: „Supermatematyk”,
  • zajęcia terenowe na terenie Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego,
  • udział w wydarzeniach: Noc Naukowców, Drzwi Otwarte na Politechnice Poznańskiej, UAM i Uniwersytecie Ekonomicznym, Drzwi Otwarte Tylko Dla Dziewczyn na Politechnice Poznańskiej, Dzień Kandydata UAM, Dzień Zarządzania Środowiskiem, GISday, Poznański Festiwal Nauki,
  • udział w projektach: „Matematyka dla informatyka i chemika”, „Matematyka dla przyrodnika”