Klasa P1/3
Liceum 4-letnie
Profil
Lingwistyczny

OPIS KLASY

Klasa 1/3 to klasa lingwistyczna skierowana do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem kompetencji językowych w obszarze języka – angielskiego i hiszpańskiego. W klasie tej zdobywana jest wiedza związaną z historią, geografią i kulturą tych krajów. Dzięki nauce w klasie 1/3 uczniowie mają szansę poznać inne kręgi kulturowe. Program klasy przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, ale nie tylko. W przypadku wyboru innych kierunków studiów, znajomość dwóch języków obcych jest pożądanym atutem. Praktyczną znajomość języka można zdobyć dzięki wyjazdom językowym do Hiszpanii czy Anglii.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język hiszpański

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski
Język hiszpański

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
  • Wydział Filologii Angielskiej UAM – w ramach współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez wykładowców Filologii Angielskiej, co pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą krajów obszaru anglojęzycznego w zakresie szeroko pojętej kultury i historii
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
  • Olimpiady i konkursy języka angielskiego, w tym: Olimpiada języka angielskiego, Konkurs Poezji Irlandzkiej, Pokaż nam Język, BOOKTALKING, Spelling Bee (dyktando) czy Poznański Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej
  • Imprezy dotyczące kultury angielskiej i hiszpańskiej: udział w zajęciach realizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej UAM w ramach corocznego Dnia Szkół
  • regularne wyjścia do teatrów
  • udział w warsztatach i projektach filmowych na terenie Poznania w ramach Festiwalu Kultury Hiszpańskojęzycznej

Projekty edukacyjne:

  • udział w corocznych projektach historycznych, w tym: „Śladami Solidarności” czy „Tramwajem przez Historię”
  • zajęcia tłumaczeniowe z nauczycielem języka angielskiego