Księgozbiór Biblioteki obejmuje około 31 tysięcy woluminów, w tym audiobooki i filmotekę.  Odnaleźć w nim można pozycje z różnych dziedzin nauki, literaturę piękną i, oczywiście, lektury.

Zasoby są na bieżąco uzupełniane o nowości – również zgodnie z sugestią Czytelniczek i Czytelników. Sukcesywnie wymieniany jest też księgozbiór lekturowy: miejsca starych, zniszczonych egzemplarzy zajmują nowe.

Bogaty i różnorodny księgozbiór Biblioteki stanowi cenną pomoc dla młodzieży w przygotowaniu się do lekcji, konkursów, pisaniu referatów, a – przede wszystkim – w opracowaniu bibliografii i prezentacji maturalnej z języka polskiego. 

Biblioteka przechodzi etap komputeryzacji zbiorów. Modernizacja ta znacząco poprawia jakość pracy oraz przyspiesza i ułatwia proces wypożyczania. Docelowo katalog księgozbioru będzie dostępny komputerowo, podobnie jak konto czytelnicze, którego stan każdy będzie mógł samodzielnie sprawdzać. Obecnie w całości skomputeryzowane są wszystkie lektury oraz większość fantastyki i literatury pomocniczej z zakresu nauki o języku oraz literaturoznawstwa. Trwa komputeryzacja literatury angielskiej, cieszącej się największą popularnością.

We wrześniu 2012 roku Biblioteka wzbogaciła się o dodatkowe pomieszczenie, które przeznaczone zostało na multimedialne centrum informacji (4 komputery z dostępem do Internetu oraz możliwością skanowania i drukowania) oraz kącik relaksacyjny z dobra lekturą. W pomieszczeniu tym odbywają się również lekcje nauczania indywidualnego.

Kontynuowane są na bieżąco cieszące się największą popularnością akcje „Wielkie pisanie po biblioteki ścianie”, „Poczęstuj się książką” oraz „Lista życzeń”, dzięki której Czytelniczki i Czytelnicy mają wpływ na kształtowanie księgozbioru biblioteki. W ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyło się uroczyste otwarcie powiększonej siedziby Biblioteki. Ten szczególny dla bibliotek miesiąc w tym roku upływał pod hasłem akcji „Tydzień Książek Zakazanych”, zaznajamiając Czytelniczki i Czytelników z historią książek objętych cenzurą na przestrzeni kilku wieków.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Biblioteka włącza się w zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane w Szkole, biorąc udział w uroczystościach patriotycznych oraz opiekując się gośćmi z zagranicy odwiedzjącymi Naszą Szkołę w ramach licznych wymian młodzieży.

Tekst: A. H., J.F.

Zdjęcia: A. H.