Zaczytana Przerwa – trzecia edycja w Jedenastce

W środę 15 listopada 2023 r. biblioteka szkolna zorganizowała w auli już po raz trzeci „Zaczytaną Przerwę”.

Tematem przewodnim były „Słowiańskie Boginie ziół i słowiańskie rośliny czarowne”.

Podobnie jak w roku ubiegłym w przygotowanie „Zaczytanej Przerwy” pod kierunkiem pani Alicji Łukaszewskiej zaangażowały się uczennice z klasy 3/4: Antonina Guzek, Kinga Handke, Emilia Kaczmarek, Agata Kawecka, Marta Kocik, Michalina Łączek.

W wydarzeniu czytelniczym wzięli udział zaproszeni uczniowie z klasy 1/3, 2/2, 2/3, 3/4 i 4/4 wraz z nauczycielami: panią Beatą Baszyńską, panią Małgorzatą Hofą-Bargieł, panią Jolantą-Stocką Jabrini i panią Barbarą Wawrzynowską.

Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska-Gryń na początku drugiej godziny „Zaczytanej Przerwy” wręczyła nagrody książkowe uczestniczkom konkursu literacko-plastycznego: „Książka pędzlem malowana”, przeprowadzonego przez bibliotekę szkolną w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wśród nagrodzonych były uczennice: Zuzanna Nazarewicz z klasy 1.2 – I miejsce, Zofia Tokarz z klasy 1.6 – II miejsce, Natalia Ptasik z klasy 3.3 – III miejsce, Amelia Wizerkaniuk z klasy 1.6 – wyróżnienie.

„Zaczytana Przerwa” spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej prezentacji o słowiańskich boginiach i słowiańskich roślinach czarownych, których moc wykorzystywana jest współcześnie w leczeniu różnych dolegliwości. Przed publicznością wystąpiły uczennice, które wcielając się w trzy boginie: Dziewannę, Mokosz i Marzannę, zaprezentowały teksty opisujące każdą z nich.

Na zakończenie został przeprowadzony quiz, a  zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody.

Polecamy lekturę książek z naszego księgozbioru, na podstawie których została przygotowana tegoroczna „Zaczytana Przerwa”.

  1. Laprus Joanna, Słowiańskie Boginie ziół, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2023.
  2. Laprus Joanna, Słowiańskie rośliny czarowne, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2023.
Skip to content