Winny bo inny? – orientacja na różnorodność

Miło nam poinformować, że w naszej szkole realizowany jest projekt z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu, zatytułowany „Winny bo inny? – orientacja na różnorodność”. Projekt otrzymał akceptację Wydziału Oświaty i jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Do udziału w zajęciach zgłosiło się 14 uczniów z różnych klas. W ramach spotkań będziemy zajmować się szeroko pojętą tematyką dyskryminacji, jej przyczyn i skutków. Postaramy się zgłębić i zrozumieć mechanizmy i procesy prowadzące do dyskryminacji oraz poznamy regulacje prawne związane z tym zagadnieniem. Projekt zakłada również zdiagnozowanie najbliższego otoczenia pod kątem dyskryminacji oraz rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, jak również twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów wynikających z różnych form zachowań dyskryminacyjnych.

W zeszłą środę odbyło się pierwsze spotkanie osób uczęszczających na zajęcia, których temat to ,”Winny bo inny? – orientacja na różnorodność”. Spotkaliśmy się w grupie 16 osób i poznaliśmy się oraz ustaliliśmy zasady, jakie będą obowiązywać na zajęciach. Przeprowadziliśmy dwa ciekawe i pouczające ćwiczenia! Nie możemy się doczekać tego, co wydarzy się na kolejnych spotkaniach!

Max, klasa 1/2

Opiekunowie projektu
Elżbieta Bartkowska – Żbeli
Agnieszka Hrynyk

Skip to content