Wakacyjny konkurs na recenzje i i własną prozatorską twórczość.

WAKACYJNY  KONKURS  CZYTELNICZY

RECENZUJĘ, WIĘC JESTEM

Czytelnik przeżywa tysiąc żyć, zanim umrze.

Człowiek, który nigdy nie czyta, żyje tylko jeden.

George R.R. Martin

Zapraszamy do uczestnictwa w wakacyjnych konkursach na recenzję i własną prozatorską twórczość. Konkursy zostaną rozstrzygnięte na początku kolejnego roku szkolnego. Z radością przeczytamy także prace przyszłorocznych uczniów klas pierwszych.

NIE narzucamy wyboru literatury.

NIE  dyskryminujemy żadnych gatunków czy autorów.

NIE oczekujemy zachwalania, nawet uznanych dzieł.

CZYLI

Wybraną przez siebie książkę, odpowiadającą waszym zainteresowaniom, czytacie.

Zgodnie z własnymi kryteriami czytelniczymi recenzujecie ją.

Wymogi formalne
– czcionka Times New Roman, rozmiar 14, interlinia 1,5
– przesyłanie do 9 września 2022 roku na Mobidziennik na konto Agnieszki Gordon.

 

Recenzja powinna zawierać [lub nie zawierać]:

  • Tytuł recenzji [nie tylko informacyjny];
  • Informacje podstawowe o przedmiocie recenzji (tytuł, autor, itp.), choć niekoniecznie na samym początku – by zaciekawić odbiorcę możecie np. zacząć od konkretnej sceny zaczerpniętej z dzieła;
  • Ukazywać istotę dzieła, problem, jaki porusza np. konflikt pokoleń;
  • Subiektywną opinię [dotyczącą nie tylko ogólnej oceny, ale także różnych jego elementów np. kreacji narratora, pomysłu fabularnego, języka bohaterów czy prawdopodobieństwa ich postaw]
  • Konkretne argumenty np. odwołanie do konkretnych scen, wydarzeń; BEZ STRESZCZENIA CAŁOŚCI
  • Odnosić się do innych dzieł [niekoniecznie literackich] o podobnej tematyce lub innych dzieł autora [można także odnieść się do innej recenzji tego samego dzieła]
  • Nie zdradzać zakończenia ani nagłych zwrotów akcji;
  • Najczęściej jest pisana od jakiejś ogólnej informacji do bardziej szczegółowych;
  • Może zawierać elementy humorystyczne;
  • Może odnosić się do aktualnych wydarzeń.

Korzystne dla recenzji jest [jak i dla każdego własnego tekstu]:
– bycie szczerym, także w negatywnych opiniach [zwłaszcza przy pierwszej wersji tekstu, zawsze możecie przecież wprowadzić zmiany]
– po napisaniu powrócenie do tekstu po przykładowo tygodniu – wówczas przeczytaniu go będzie towarzyszył pewien dystans i łatwiej dokonać korekty

Organizatorki: Agnieszka Gordon, Alicja Łukaszewska, Klaudia Woźniak

Skip to content