W dniu 27 września 2022 r. w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego w Poznaniu na corocznym spotkaniu dla opiekunów Szkolnych Kół PCK wręczono nagrodę wraz z podziękowaniami dla Społeczności szkolnej XI LO w Poznaniu za zajęcie I miejsca w 21. edycji ogólnopolskiej kampanii „Gorączka Złota PCK”.

Dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie „Na największego zbieracza złota w XI LO”, a szczególnie Uczniom z obecnej klasy 3/3, którzy uzbierali najwięcej złotych monet!

Klasy łącznie uzbierały 64 kg 909 g groszy!

To jest najlepszy wynik wśród szkół w Poznaniu i w Wielkopolsce!

Pozyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu z przeznaczeniem dla dzieci z najuboższych rodzin.

Warto przypomnieć, że XI LO zajęło I miejsce w konkursie „Gorączka Złota” wśród wielkopolskich szkół również w 2016 roku.

Uzbieraliśmy wtedy blisko 150 kg złotych monet, a wartość uzbieranych  przez naszą Szkołę groszy wyniosła 1385,91 zł.

 

Alicja Łukaszewska

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Skip to content