Rodacy Bohaterom – Łotwa, Litwa 2023

Rodacy Bohaterom – Łotwa, Litwa 2023

 

W dniach 09.12.2023r. – 14.12.2023r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Marszałka J.Piłsudskiego w Słupcy,

XI Liceum Ogólnokształcącego im. J. i W. Zembrzuskich w Poznaniu oraz XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu

uczestniczyli w wyjeździe na Łotwę i Litwę w ramach projektu ,,ZADUSZKI”

 

W sobotę 9 grudnia na zaproszenie Teresy Dinuli – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz uczestniczyliśmy w Inauguracja XV edycji Konkursu ,,Być Polakiem”. Celem konkursu jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pani Ambasador Monika Michaliszyn, Pan Konsul Mariusz Podgórski, Pani Poseł Joanna Fabisiak – Inicjator Konkursu i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego członkowie Jury, przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego, władz łotewskich, instytucji, stowarzyszeń, Dyrektorzy szkół polskich na Łotwie oraz laureaci, wyróżnieni i uczestnicy wszystkich poprzednich XIV edycji Konkursu. Oprawą artystyczną uroczystości były został przygotowany przez uczniów i absolwentów szkoły.

Niedziela

Część wolontariuszy udała się do Jełgawy, gdzie wzięła udział w mszy świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Edwarda Pawłowskiego. Następnie razem z panem Edmundem Misiewiczem, wiceprezesem ZPŁ Oddział w Jełgawie, wolontariusze przekazali paczki mieszkańcom Jełgawy oraz zapalili znicze przy pomniku „Dęby Pamięci” poświęconym pamięci polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. Popołudniu wolontariusze spotkali się z p. Ingą Płociną, pracownikiem polskiej ambasady w Rydze, która od wielu lat pomaga nam dotrzeć do najbardziej potrzebujących osób na terenie Rygi.

W tym czasie nasza młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w mszy świętej w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze. Następnie zwiedzali miasto, jego zabytki i poznawali historię miasta. Na zakończenie dnia młodzież pojechała do Jurmly na spacer po nadbałtyckich plażach i głównej ulicy miasta, gdzie podziwialiśmy świąteczne illuminacje. W całodziennej wyprawie, młodzieży z wielkopolskich szkół towarzyszyli rówieśnicy z ryskiej szkoły, co pogłębiało polsko – łotewską integrację i przyczyniało się do wzmacnia zawartych znajomości. Przewodnikiem po Rydze i Jurmaly była Pani Vanda Jelińska.

Poniedziałek

Wolontariusze udali się do polskiej szkoły w Rezekne, gdzie przekazali paczki pamięci. Uczniowie tamtejszej szkoły mieli też okazję wysłuchać wykładu p. Mariana Macutkiewicza, prezesa Wielkopolskiego Związku Sybiraków.

Tego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach z uczniami Szkoły Ity Kozakiewicz w Rydze. Uczniowie mieli okazję obserwować lekcje języka polskiego, języka rosyjskiego, a najbardziej spodobała im się lekcja matematyki, angażująca inne interdyscyplinarne sposoby zapamiętywania np. „tabliczka mnożenia na skakance”. Na parterze szkoły została zaprezentowana wystawa na temat Powstania Wielopolskiego. Uczniowie z Polski i z Rygi wysłuchali bardzo ciekawego wykładu pana Wojciecha Grześkowiaka dotyczącego powstania. Po zakończeniu zajęć w szkole uczniowie udali się do Jakabplis, gdzie uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polskim z miejscowymi Polakami i przekazaniu paczek w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”. Po wzruszającym spotkaniu udaliśmy się pod pomnik Ity Kozakiewicz –( działaczki społecznej na Łotwie i założycielki Związku Polaków na Łotwie) i w gęsto padającym śniegu zapaliliśmy znicze.

Historycznym przystankiem w drodze do Dyneburga był postój w miejscu bitwy pod Kircholmem – 1605r, młodzież wysłuchała wzmianki dotyczącej przebiegu wojny ze Szwecją z początku XVII w, znaczenia i symboliki husarii i hetmana polnego koronnego Jana Karola Chodkiewicza. Przy pomniku upamiętniającym zwycięską bitwie zapaliliśmy biało- czerwone znicze.

Wtorek

Wolontariusze odwiedzili polskie przedszkole w Dyneburgu, gdzie przekazali paczki dla pracowników przedszkola oraz najbardziej potrzebujących rodzin. Popołudniu odwiedzili ostatnich żyjących na terenie Dyneburga Kombatantów i Sybiraków.

Młodzież spotkała się z uczniami polskiej szkoły im. Marszałka J.Piłsudskego w Dyneburgu, gdzie odbył się wykład i ponownie została zaprezentowana wystawa na temat Powstania Wielkopolskiego. Mieliśmy okazję poznać warunki nauki uczniów z Dyneburga, wrażenie na nas zrobiła baza sportowa i artystyczna szkoły, a także sposób łączenia historycznych form architektonicznych z nowoczesną bazą dydaktyczną. Następnie uczniowie zwiedzali Dom Polski, gdzie zapoznali się z ofertą zajęć skierowanych do Polaków i zwiedzili wystawę rzemiosła artystycznego. Kolejnym punkiem dnia było złożenie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym polskich Żołnierzy (Słobódka) poległych podczas bitwy pod Dyneburgiem w 1920 w ramach operacji Zima w czasie wojny polsko – bolszewickiej.

Następnie młodzież odwiedziła polską szkołę w Krasławiu, gdzie odbyło się wzruszające spotkanie z Polakami żyjącymi na Łotwie. Zostaliśmy ugoszczeni miejscowymi specjałami kulinarnymi, a spotkanie urozmaicił swoją artystyczną osobowością Pan Józef, który oprócz historii Krasławia, rodu Platerów, uraczył nas swoim występem wokalnym. Podczas pełnego emocji spotkania, przekazaliśmy paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin i pracowników szkoły, zapaliliśmy znicze pod pomnikiem poświęconym polskim żołnierzom. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili barokowy kościół pw. św. Ludwika, gdzie podziwiali min. obraz namalowany według szkicu Jana Matejki – św. Ludwik wyruszający na krucjatę. oraz kryptę Platerów pod kościołem, gdzie w krótkiej modlitwie i zapalając znicze oddali hołd tej niezwykle zasłużonej dla historii Polski rodzinie. Następnie spacerowali po parku i podziwiali Pałac w Krasławiu. Na zakończenie odwiedzili sanktuarium maryjne w Agłonie.

Środa

Wolontariusze zapalili znicze na cmentarzu wojskowym na Antokolu oraz przekazali dary dla hospicjum prowadzonego przez s. Michaelę Rak.

Wyruszając w drogę powrotną przez Wilno, będące ostatnim punktem noclegowym, zatrzymaliśmy się w Zułowie. Młodzież zapaliła znicze pod pomnikiem upamiętniającym miejsce urodzenie Marszłka J.Piłsudskiego oraz w Alei Pamięci Narodowej, a następnie odwiedziliśmy kościół w Powiewiórce, w którym odbył się chrzest Marszałka.

Po Wilnie oprowadzał nas pan Andrzej ……(nie znam nazwiska, do uzup)– Polak z Litewskiej stolicy, który pełen pasji i werwy przekazywał najważniejsze wiadomości dotyczące miasta. Spacer rozpoczęliśmy od dzielnicy Zarzecze, następnie skierowaliśmy się na Cmentarz Na Rossie, gdzie uczniowie zapalili znicze na grobie w którym pochowano serce Marszałka i jego matkę, a także na kwaterach żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920 w czasie walk o Wilno, jaki i żołnierzy Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama. Podczas zwiedzania miasta młodzież odwiedziła kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, spacerowała po Placu Katedralnym, dzielnicy żydowskiej, Placu Ratuszowym, obok Uniwersytetu Wileńskiego.

Podczas wyjazdu przekazaliśmy łącznie 187 paczek oraz artykuły higieniczne, medyczne i spożywcze dla Hospicjum.

Skip to content