Kandydatom do XI LO przypominamy o obowiązku dostarczenia (elektronicznie, bądź osobiście) do 14 lipca do godziny 15.00 dokumentów – poświadczonych kopii oryginałów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczeń o wynikach egzaminu
  • dokumentów potwierdzających prawo do przyznania punktów dodatkowych.

Dokumenty można wrzucić do skrzynki podawczej w holu szkoły, bądź zostawić w sekretariacie szkoły.

UWAGA!

Zaświadczenie o wynikach egzaminu wydaje szkoła – dokument zawiera  pieczęć OKE oraz podpis dyrektora OKE, wydruki z systemu ZIU nie są dokumentem potwierdzającym wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content