W dniach od 21  do 23 września w Gdańsku  grupa młodzieży przygotowana przez nauczycieli:

panią Małgorzatę Hofę-Bargieł – nauczyciela historii,

panią Katarzynę Jankowską – nauczyciela języka hiszpańskiego,

pana Macieja Siwika – nauczyciela języka angielskiego,

realizowała  końcową część projektu „Śladami Solidarności” . 

Kolejne już  pokolenie uczniów zgłębiało tajniki historii najnowszej na warsztatach, zajęciach dodatkowych, akcjach wolontariatu i spotkaniach ze znanymi postaciami.   Wszystkie podejmowane  działania służą kształtowaniu pozytywnych postaw społeczeństwa obywatelskiego oraz poznaniu  wkładu Polski w dziedzictwo współczesnej  europejskiej demokracji.  Uczniowie  naszego liceum  mają okazję poznać historię Polaków solidaryzujących się wobec wszystkich wyzwań historii.

W tym roku odwiedziliśmy wiele miejsc. Byliśmy w Stoczni Gdańskiej i pod Pomnikiem Ofiar 70`, wysłuchaliśmy wykładu przedstawiciela Morskiej Fundacji Historycznej w Sali BHP. Odbyliśmy także zajęcia w Europejskim Centrum Solidarności i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z pierwszym Przewodniczącym NSZZ Solidarność, Prezydentem RP w latach 1990-95, Panem Lechem Wałęsą. Pojechaliśmy także na Westerplatte gdzie hasło: „Nigdy Więcej Wojny” w dzisiejszych czasach jest tak bardzo aktualne. W ostatnim dniu naszego pobytu w Gdańsku odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej i zwiedziliśmy piękną  gdańską starówkę.

Od 15 lat  realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu  Rady Rodziców  i współpracy  z NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska. Realizacja projektu „ Śladami Solidarności” na stałe  wpisała się  w tradycję naszej szkoły.

  1. Hofa- Bargieł
Skip to content