27 października 2022 roku w ramach Projektu tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów i polska Golgota Wschodu – Podlasie 2022 zwiedzaliśmy  Muzeum Katyńskie w Warszawie  upamiętniające zbrodnię katyńską. Muzeum zostało otwarte 29 czerwca 1993 roku staraniem środowisk związanych z Rodzinami Katyńskimi i dzięki inicjatywie Muzeum Wojska Polskiego w 76. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego. Znajduje się na terenie Cytadeli Warszawskiej.  Muzeum gromadzi m.in. pamiątki po zamordowanych w KatyniuMiednojeCharkowie i Bykowni wydobyte podczas prac ekshumacyjnych, a także fotografie, archiwalia, listy oraz inne pamiątki otrzymane od ich rodzin.Jest to muzeum wyjątkowe historyczno – martyrologiczne. Na dwóch poziomach ekspozycyjnych są tam prezentowane artefakty wydobyte z mogił katyńskich, opowiadana jest historia zbrodni i walki o jej prawdziwe przedstawianie. Placówka znajduje się w liczącym 3,5 ha parku, którego centralnym punktem jest Plac Apelowy. Na terenie muzealnym jest także, umieszczone w dawnej Działobitni, Epitafium Katyńskie zawierające 15 tablic z nazwiskami ofiar zbrodni. Na Plac prowadzą monumentalne schody tzw. propyleje. Z budynku Muzeum do Epitafium prowadzi Aleja Nieobecnych, gdzie znajdują się puste postumenty z nazwami zawodów wykonywanych przez ofiary, stanowiące ich symboliczne upamiętnienie.W 2008 roku Muzeum otrzymało Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Pierwszą salą jaką zwiedzaliśmy było archiwum, w którym znajdowały się dokumenty. W dalszej części wystawy w gablotach znajdowały się listy i rysunki tworzone przez więźniów. Na ścianach były umieszczone ekrany z wyświetlanymi informacjami przedstawiającymi sylwetki i dane biograficzne poszczególnych ofiar Katynia.

W kolejnej sali mieliśmy okazję zobaczyć skrzynie, w których znajdowały się przedmioty znalezione w grobach ofiar pomordowanych przez sowietów. To główna część historycznej narracji wystawy.

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy oraz funkcjonariusze Policji PaństwowejKorpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Skip to content