Konkurs literacki – Booktalking

W dniu 20 listopada uczniowie: Michell L. i Marcelina R. z klasy 1/6 oraz Jakub B. z klasy 2/4 dzielnie reprezentowali nasze liceum w III edycji konkursu językowego Booktalking organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

W dniu 20 listopada uczniowie: Michell L. i Marcelina R. z klasy 1/6 oraz Jakub B. z klasy 2/4 dzielnie reprezentowali nasze liceum w III edycji konkursu językowego Booktalking organizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Celem konkursu było ustne zaprezentowanie książki lub odegranie sceny, doskonalenie umiejętności językowych, popularyzacja czytelnictwa anglojęzycznego oraz zmierzenie się ze sztuką autoprezentacji. Zacne jury, na co dzień pracujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w Wydawnictwie Pearson oceniało uczestników pod względem poprawności językowej, bogactwa językowego, kreatywności, umiejętności aktorskich i interpretacji utworów literackich.

Nasi uczniowie nie zdobyli pierwszych miejsc, ale Jakub otrzymał wyróżnienie za wyjątkową prezentację. Za rok nasi tegoroczni przedstawiciele zadeklarowali się wziąć udział w kolejnej edycji tego konkursu.

Do konkursu przystąpiło 20 przedstawicieli ponadgimnazjalnych szkół z Poznania i powiatu poznańskiego. Młodzież zaprezentowała znane fragmenty z klasyki anglojęzycznej takie jak: The Hobbit, The Three Musketeers, The Cantenbury Tales, The Lord of the Rings, The Mystery of Edwin Drood, Alice’s Adventures in Wonderland, The Tempest, Dr Faustus i  inne. Nasze uczennice, Michell i Marcelina odegrały scenę z powieści „Oskar and Lady Rose” a Jakub z „Where’s your house, Telemach?”.

prof. Malwina Kurzawska-Nowak

Skip to content