Klasa 1/4
Liceum 4-letnie
Profil
Humanistyczny

OPIS KLASY

Klasa adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich zainteresowań humanistycznych. Uczniowie zostaja przygotowani do studiowania na kierunkach takich jak np. prawo, kulturoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, filologie, psychologia. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji i tego co nowoczesne, nauki i zabawy, propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.

Dla człowieka żyjącego w XXI wieku media stanowia nieodłączny element funkcjonawania w świecie: obraz i paradoksalnie tekst pisany znajdziemy na  kontach  społecznościowych, w filmie, blogach, prasie… Między innymi z tych powodów klasa od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język hiszpański

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język polski
Historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
 • Instytutem Filologii Polskiej UAM ( zajęcia akademickie w ramach klasy patronackiej wieńczone wystapieniem na konferencji popularnonaukowej)

 

 • Wielkopolską Edukacją Medialną Vedum (cykl zajęć w kinie Rialto)

 

 • Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy

 • Instytutem Pamięci Narodowej (wycieczki edukacyjne dotyczące historii najnowszej, cykl „Historia na dużym ekranie”)
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
 • udział w Festiwalu Filmowym w Bydgoszczy ( wyjazd kilkudniowy)

 

 • organizacja Jedenastkowego Maratonu Czytania, ( wielkie szkolne czytanie wybranych pozycji)

 

 • udział w projekcie Śladami Solidarności (zajęcia projektowe zwieńczone wyjazdem na przełomie maja i czerwca)

 

 • zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Wędrówki Humanistów (koło zainteresowań,)

 

 • udział w Dniach Dziennikarza (maj, Wydział Nauk Społecznych UAM)

 

 • cykliczne wyjścia do teatrów, kin, udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych

 

 • konkursy zgodne z profilem klasy np. Olimpiada Wiedzy o Filmie, konkursy historyczne, recytatorskie, literackie

 

 • wyjazdy edukacyjne i wycieczki cykliczne wyjazd klas drugich np. do Drezna, Berlina, Warszawy

 

 • happenigi literackie

 • lekcje muzealne – lekcje na terenie Muzeum Narodowego, Muzeum Archeologicznego, Bramy Poznania

 

 • wieczory filmowe

Skip to content