W dniu 20 października 2021 roku w XI LO w Poznaniu w ramach projektu SłowoDziej’21 odbyła się „Zaczytana Przerwa, ” zorganizowana przez bibliotekę szkolną.

Podczas „Zaczytanej Przerwy” uczestnicy mieli okazję wysłuchać m.in. bajkę „O chłopie co szedł do piekła z kiełbasą”, „Legendę o Mikołaju Zebrzydowskim i Więcborku” oraz „Gawędę o kowalu i diable”, odczytane przez  Martę Hirsch z klasy 2.6, Michalinę Łączek z klasy 1.4 oraz Joannę Jankowską z klasy 2.1.

Całe wydarzenie uświetniała średniowieczna sceneria, dzięki naszemu gościowi honorowemu – Pani Ninie Majewskiej-Brown, poznańskiej pisarce, naszej Przewodniczącej Rady Rodziców, która w dalszej części spotkania zaprezentowała osobiście wypożyczone i przywiezione repliki artefaktów z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W średniowieczne postacie wcieliło się kilkoro uczniów naszej szkoły.

Pani Nina Majewska-Brown w nawiązaniu do słowiańskiej tematyki wydarzenia, przypomniała wszystkim znaną legendę „O Lechu, Czechu i Rusie” i przytaczając pewne fakty historyczne – obaliła mit o pochodzeniu tej legendy. Pisarka zacytowała również fragment tekstu z książki “Kuba na tropie, czyli wszystko to, czego nie powiedzą Wam w szkole”, którą napisał wspólnie ze swoim bratem Kuba Majewski z klasy 2.4.

Okazuje się, że „archeolodzy i historycy do dziś nie są pewni, gdzie odbył się chrzest Polski. Co więcej, nie wiedzą nawet, kiedy tak naprawdę Mieszko I przyjął wiarę chrześcijańską. Nie znają nawet roku! Rok 966 przyjmuje się jako umowną datę chrztu Polski. Niektórzy uważają jednak, że mogło do niego dojść wiele lat wcześniej”.

Pani Nina Majewska-Brown opowiedziała również o swojej twórczości, w której porusza głównie tematykę obozową, opisując prawdziwe historie z Auschwitz-Birkenau np.: „Tajemnice z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz” lub „Ostatnia więźniarka z Auschwitz”.

„Zaczytana Przerwa” była jednym z bardziej interesujących wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio w Jedenastce zarówno pod względem czytelniczym, jak i kulturoznawczym, co zostało docenione przez Jury Konkursu.

Jury złożone z członków Zarządu Fundacji AITWAR przyznało XI LO w Poznaniu wyróżnienie w postaci warsztatów kaligrafii średniowiecznej oraz certyfikat udziału w wojewódzkim projekcie czytelniczo-społecznym SłowoDziej’21.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Jedenastki!

Skip to content