Dnia 29 marca 2019r. w godzinach lekcyjnych uczniowie klas maturalnych XI LO w Poznaniu mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu informacyjnych nt. Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczął je wicedyrektor XI LO Wojciech Grześkowiak, wprowadzając uczniów w tematykę oraz przedstawiając gości. Następnie głos zabrał pan Andrzej Byrt – były wiceminister Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, były prezes Zarządu MTP. Dyplomata opowiadał o swoim doświadczeniu związanym z polityką i 15 letnią obecnością Polski w UE. Po wystąpieniu Andrzeja Byrta wprowadzono uczniów do krótkiej dyskusji z prof. Jerzym Pawłem Gieorgicą, który jest także wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa.

Prezentacja wykonana przez studentów IE UW – Annę Milińską i Mateusza Marlikowskiego na temat korzyści z członkostwa w UE przybliżyła uczniom zagadnienia związane z UE i PE. Uczniowie w trakcie dyskusji zapoznali się z najświeższymi informacjami o stanie spraw w UE, na które studenci IE UW oraz pozostali goście wyczerpująco udzielili głosu. Studenci szeroko omówili korzyść programu Erasmus+ , zachęcając młodzież do aktywnego udziału w programie wymiany studentów pomiędzy europejskimi uczelniami.

Ciekawym elementem wydarzenia była dyskusja podczas której, zaproszonym gościom można było zadawać pytania dotyczące omawianej problematyki. Spotkanie zakończyło się rozdaniem ulotek dla uczniów i nauczycieli oraz prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy.

Dominującym przesłaniem niezwykle ciekawego, acz pozostawiającego niedosyt ze względów ograniczeń czasowych spotkania, było przekonanie o wadze procesu wyborczego w ustroju  demokratycznym, a także korzystanie z możliwości tworzonych przez  wspólnoty europejskie dla młodych ludzi – uczniów, studentów czyli benefitach programu Erasmus +.

 

Danuta Kaseja, kl.3-4

Skip to content