BohaterON – Włącz Historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła bierze udział w tej wspaniałej inicjatywie. Projekt jest zrealizowany od października do końca listopada 2021 na lekcjach historii oraz w ramach pozalekcyjnych spotkań z uczniami.

Skip to content