AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

Szkolne koło PCK wspólnie z biblioteką szkolną i samorządem uczniowskim oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowało w XI LO zbiórkę krwi.

W poniedziałek 2 marca 2020r. w godz. 8:00 – 14:00 przed naszą szkołą parkował krwiobus, w którym pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły mogli oddać krew.

Gotowość oddania krwi zgłosiły 23 osoby (18 uczniów i 5 honorowych dawców krwi spoza szkoły). Oddało krew 8 osób, 1 osoba zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Podczas akcji krwiodawstwa w naszej szkole pobrano 3600 ml krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą szlachetną akcję dzielenia się życiem z innymi!

Skip to content