13 grudnia 81`-Rocznica wprowadzenie stanu wojennego – Jedenastka Pamięta!

    13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny.

 

Społeczność uczniowska XI LO zorganizowała spotkanie związane z obchodami tej rocznicy.

 

Uczniowie biorący udział w szkolnym projekcie edukacyjnym „Śladami Solidarności” uczcili ofiary tamtych dni i obejrzeli materiał historyczny IPN. Przypomnieli społeczności szkolnej historię działaczy i tych, którzy byli ofiarami stanu wojennego.

 

Zapoznaliśmy się z filmem dokumentalnym gdzie opowiedziano o tamtych grudniowych dniach: Działacze NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele zostali internowani, zawieszone zostały prawa i swobody obywatelskie.

Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu zdławienie opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu w PRL.

         

Skip to content