Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

„Śladami Solidarności”

Projekt Edukacyjny XI LO w Poznaniu

Projekt ten realizowany jest z młodzieżą w XI LO w Poznaniu od 2007 roku ,kolejne pokolenie uczniów zgłębia tajniki historii najnowszej na warsztatach, plenerach, zajęciach dodatkowych i spotkaniach ze znanymi postaciami . W tym roku 9-12 czerwca wyjeżdżamy do Gdańska na zajęcia warsztatowe z grupą 30 uczniów.

Cele projektu.

cele ogólne:

– pogłębienie zdobytej wcześniej wiedzy na temat ruchu społecznego „Solidarność”

– rozwijanie zainteresowań problemami współczesnej historii Polski

– zachowanie tożsamości narodowej wobec zjawisk globalizacji i unifikacji

– zapoznanie się z ofertą historyczną ,kulturalną i oświatową Poznania

cele szczegółowe:

– rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa

– kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie wartości ogólnonarodowych

– wykształcenie postaw aktywności społecznej wobec ewolucji badań historycznych

– kształtowanie postaw świadomego społeczeństwa obywatelskiego

– poznanie idei wolności i dziedzictwa współczesnej demokracji europejskiej

W ramach projektu w latach 2008-2012 współpracujemy z NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska i jesteśmy też wspierani przez Zarząd Krajowy w Gdańsku. Szczególną opieką otacza naszą młodzież pani Ewa Zydorek obecna sekretarz NSZZ „Solidarność”.

Nasze wyjazdy współfinansują w kolejnych latach: Wydział Oświaty w Poznaniu, Rada Rodziców XI LO, „Solidarność” VW Antoninek, KM „Centra Exide” Poznań, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o w Poznaniu oraz poznańskie firmy i prywatne osoby.

Wszyscy są w ten sposób patronami tego projektu.

Młodzież chętnie włączała się także w różnorodne akcje, happeningi i wolontariat np. Walentynki z Solidarnością. W przystępny ale i nowatorski  sposób dla młodego pokolenia staramy się przybliżyć epokę ruchu społecznego Solidarność i historię związku zawodowego.

Przygotowaliśmy wystawy pamiątek i dokumentów, makiety fotograficzne oraz prezentacje multimedialne z wyjazdów do Gdańska gdzie we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności odbywaliśmy warsztaty w muzeum „Drogi do Wolności”. Każdego roku grupy projektowe spotykały się także z stoczniowcami w ramach projektu „Subiektywna Linia Autobusowa” w Gdańsku na terenie stoczni. Przyjmowaliśmy również w naszej szkole gości z IPN ,którzy wygłaszali wykłady na temat historii PRL .

W każdym roku szkolnym staramy sie zaoferować zainteresowanym coś nowego.

W następnym roku planujemy także „Dzień z Solidarnością” w naszej szkole.

Dodatkowo w ramach wyjazdów organizowaliśmy spotkania z znanymi postaciami związanymi z współczesną historią i budową społeczeństwa obywatelskiego.

Młodzież projektowa rozmawiała na spotkaniach z : p. Januszem Pałubickim, p. Jarosławem Lange, p. Januszem Śniadkiem , p. Ewą Zydorek oraz  została przyjęta przez Prezydenta Lecha Wałęsę w jego biurze na Długim Targu gdzie otrzymała publikacje związane z historią demokracji w Polsce.

Koordynatorzy projektu

Małgorzata Hofa Bargieł ,Hanna Kubacka, Maciej Siwik

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

ul. Ściegiennego 134 , Poznań

.

.

..

.

Międzynarodowa akcja Comenius w XI LO „Animal Protection In Europe” (APE)

W latach 2010- 12 w XI LO realizowaliśmy wielostronny projekt edukacyjny pt „Animal Protection In Europew ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Do projektu przystąpiło osiem europejskich szkół z: Bułgarii (Stara Zagora i Dobrich), Grecji (Volos), Hiszpanii (La Union), Niemiec (Wilhelmshaven), Portugalii (Forte Da Casa), Turcji (Istambuł) oraz Włoch (Turyn). Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań oraz wizyty zagraniczne zostały pozyskane z Unii Europejskiej. Językiem komunikacji uczestników projektu był angielski.

Młodzież XI LO aktywnie pracowała nad zadaniami projektowymi, zarówno na terenie swojej szkoły jak i poza nią. Uczniowie brali udział w licznych spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli lokalnych instytucji, fundacji i stowarzyszeń, wysłuchali wykładów na poznańskich uczelniach, spotykali ciekawe osobistości z naszego regionu.

Jednym z zadań realizowanych wraz z uczestnikami krajów partnerskich było wydanie drukowanej książki ze zbiorem opowiadań w języku angielskim pt. „The Town Musicians of Europe” oraz nagranie jej w formie audiobooka. Młodzież liceum stworzyła również piękny obraz, który wisi przy sekretariacie /gabinecie dyrektora szkoły.

W ramach unijnego projektu Comenius wybrani uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżali na spotkania projektowe do szkół partnerskich w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Turcji. Społeczność XI LO była również organizatorem takiej wizyty i gościła młodzież oraz nauczycieli z Grecji, z Niemiec i z Portugalii.

W trakcie realizacji projektu poruszano wiele istotnych tematów, takich jak: ochrona i poszanowanie zwierząt i przyrody, opieka nad domowymi zwierzętami, obowiązki właścicieli psów, obraz zwierząt w literaturze i w sztuce oraz zwierzęta w służbie człowieka, w terapii i i w służbach mundurowych (policja, wojsko, straż, ratownictwo).

Projekt rozbudził w młodzieży zainteresowanie otaczającym światem, a poprzez wspólne realizowanie zadań jego uczestnicy doskonali komunikację w języku angielskim. Dzięki wielu spotkaniom międzynarodowym uczniowie i nauczyciele zawarli przyjaźnie na całe życie.

Więcej informacji o projekcie „APE”na:

www.europeansharedtreasure.eu

www.ape-pgvmsz.pgvm-bg.com

www.didahelp.it/ebook12/#/0

 

Koordynator szkoły polskiej: Malwina Kurzawska- Nowak