XVI Poznański Międzyszkolny Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XVI Poznańskim Międzyszkolnym Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej. Odbędzie się on w dniu 16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w XI Liceum Ogólnokształcącym.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia.

REGULAMIN

XVI Poznańskiego Międzyszkolnego Przeglądu Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej

 1. Organizatorem XVI Poznańskiego Międzyszkolnego Przeglądu Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej (zwanego dalej Przeglądem) jest XI Liceum Ogólnokształcące im. J. i W. Zembrzuskich, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań.
 2. Celem Przeglądu jest:
  • propagowanie nauki języków obcych;
  • popularyzacja i rozwijanie zainteresowań kulturą i zwyczajami kraju danego języka obcego.
 3. W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania.
 4. Przegląd odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie organizatora.
 5. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do przybycia do siedziby Przeglądu najpóźniej o godzinie 8:45.
 6. Zgłoszenia do przeglądu dokonują nauczyciele poprzez wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszeniowej listownie, faksem lub drogą elektroniczną na adres info@lo11.pl oraz aleksandra_m@op.pl najpóźniej do dnia 20 grudnia 2017 roku.
 7. Nauczyciele każdej zainteresowanej szkoły mogą zgłosić do uczestnictwa w konkursie:
 • dwie osoby śpiewające w dwóch różnych językach obcych w kategorii solistów;
 • grupę (do 5 osób) w kategorii zespołowej.
 1. Każdy uczestnik wykonuje jedną kolędę lub piosenkę o tematyce świątecznej w całości w wybranym języku obcym.
 2. Utwory można wykonywać z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym. Organizator zapewni pianino oraz sprzęt nagłaśniający.
 3. Uczestnicy Przeglądu, którzy będą korzystać z podkładów muzycznych, zobowiązani są do przekazania organizatorom nagrania w formacie MP3 na adres info@lo11.pl oraz gref.stefanowicz@gmail.com do dnia 5 stycznia 2018 r.
 4. Czas wykonania utworów powinien wynieść ok. 3 do 5 minut.
 5. Zaprezentowane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury.
 6. Wyróżnieni wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoła laureata pierwszego miejsca będzie organizatorem kolejnego przeglądu.

Dodatkowych informacji udzielają:

Aleksandra Marciniak aleksandra_m@op.pl

Anna Gref-Stefanowicz anna.gref.stefanowicz@gmail.com

Malwina Kurzawska-Nowak malwinakurzawska@onet.eu

Patrycja Łączkowska p-laczkowska@wp.pl

Karta-zgłoszenia-w-kategorii-solistów

karta-zgłoszenia-w-kategorii-zespołów