Wyrazy poparcia dla protestu Nauczycieli VIII LO, I LO i LO Marii Magdaleny

   Poznań,  8 stycznia 2019r.

 

Do Nauczycieli:

VIII LO, I Liceum, LO Marii Magdaleny

w Poznaniu

 

Jako nauczyciele XI LO w Poznaniu chcielibyśmy wyrazić poparcie dla podjętych w Państwa szkołach działań (akcji protestacyjnych), mających na celu zwrócenie uwagi na pogarszającą się sytuację w polskiej oświacie.

Narastająca dysproporcja między wymaganiami stawianymi nauczycielom a wynagrodzeniem powoduje coraz mniejszy prestiż zawodu, zniechęca do jego wybierania i wykonywania. Żądamy podjęcia dialogu ze środowiskiem nauczycieli, gdyż zapowiedziane pięć procent podwyżki w żaden sposób nie jest adekwatne do wyznaczanych nam zadań i obowiązków wynikających ze specyfiki pracy nauczyciela.

Do właściwego funkcjonowania państwa potrzebna jest praca policjanta, lekarza, pielęgniarki… i nauczyciela.

Pamiętajmy: ”Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie…”

Z poważaniem,

Nauczyciele XI LO w Poznaniu

 

Do wiadomości:

MEN

Nauczycieli innych szkół