Historia Wigilii

Wigilia dla Bezdomnych – to  wielkie przedsięwzięcie naszego szkolnego środowiska. W roku 2003 Siostry Albertynki złożyły wizytę naszemu Dyrektorowi, Panu Karolowi Lehmannowi i zapytały go, czy można by zorganizować Wigilię dla ok. 400-500 Bezdomnych w dniu 24 grudnia – w murach XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Odpowiedź Dyrektora była natychmiastowa: Oczywiście, nie ma sprawy, chętnie!

I tak w roku 2003 przygotowaliśmy w murach naszej szkoły Pierwszą Wigilię dla około 450 Bezdomnych. W latach następnych liczba przyjmowanych Bezdomnych wzrastała. Tak zorganizowaliśmy siedem kolejnych Wigilii. Nie moglibyśmy tego dokonać bez młodzieży. Każdego roku do organizacji tej Wigilii potrzebowaliśmy około 300 uczniów-wolontariuszy.

Dodatkowo, w dniach poprzedzających młodzież przynosi różne produkty żywnościowe – wyłącznie w opakowaniach blaszanych, aby nie uległy zepsuciu – i przygotowujemy tyle paczek, ilu spodziewamy się Gości – w tym roku przygotowaliśmy 1500 paczek – tak, aby każdy z nich po spożyciu Wieczerzy otrzymał wyprowiantowanie na czas Świąt. Oczywiście, że decydujący wkład do paczek pochodzi z funduszy Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ale przykładowo w tym roku młodzież XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przyniosła ok. 800 puszek różnych konserw, jedna z naszych nauczycielek przekazała 10 skrzyń jabłek, tata naszego absolwenta Oskara podarował kilkaset kilogramów mandarynek, a młodzież Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu przekazała 1500 puszek rybnych!

Jest też już tradycją, że w Dniu Wigilijnym (zawsze 24 grudnia, godz. 11.00)Bezdomnym usługują – bezpośrednio przy stołach – uczniowie starszych roczników, głównie klas maturalnych. Przychodzą ubrani „na galowo” – jako kwiat naszej młodzieży! To robi wrażenie na naszych Gościach. Ale chyba jeszcze większe na naszej młodzieży, która w tym momencie czuje się zaszczycona pięknem swej służby.

Można powiedzieć, że „Wigilia dla Bezdomnych” i projekt ”Ziemia Ziemi. Wrażliwi wśród narodów świata” – to najbardziej zasadnicze punkty odniesienia oddziaływań wychowawczych naszego środowiska szkolnego.

W 2010 roku, we wrześniu złożył wizytę Dyrektorowi Karolowi Lehmannowi, Ksiądz Waldemar Hanas – Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Zapytał, czy moglibyśmy wesprzeć zorganizowanie i przeprowadzenie Wigilii dla 1500 (tysiącpięćset) Bezdomnych! Odpowiedź naszego Dyrektora mogła być tylko jedna – „Oczywiście, to dla nas zaszczyt”! Praktycznie, już w październiku wspólnie z Caritas mieliśmy gotowy harmonogram przygotowania tej Wigilii. Młodzież dowiedziawszy się, że czeka nas tym razem nie lada wyzwanie, nieustannie dopytywała się, kiedy rozpocznie się tworzenie list klasowych wolontariuszy. Tym razem w samym dniu Wigilii (24 grudnia) potrzebowaliśmy około 500 wolontariuszy. W tym przedsięwzięciu wsparli nas uczniowie-wolontariusze zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu z Panem Dyrektorem dr Henrykiem Czajczyńskim na czele, a Pani Dyrektor Barbara Haremska wykonała wraz z Kwiatami Syberii Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu, około 600 metrów bieżących łańcucha choinkowego dla dekoracji hali targowej, w której odbyła się Wigilia.

Każdego roku przychodzi coraz większa liczba absolwentów XI LO w Poznaniu, aby dopomóc w urządzeniu Wigilii dla Bezdomnych. Na tę Wigilię przychodzą nie tylko Bezdomni ale również inne osoby, np. żyjące w ubóstwie samotne nauczycielki miasta Poznania.

W ten sposób uczymy się ofiarnego wymiaru miłości i sycimy swe serca widokiem dojrzałych owoców: dobra, które ona rodzi. .