Wakacyjny konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w  konkursie  fotograficzny pt. „Piękno przyrody Wielkopolski”. Do udziału zachęcamy także uczniów przyszłych klas pierwszych!

 

Celem konkursu jest:

 • pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, jej zagrożeń i potrzeby ochrony;
 • ukazanie stanu przyrody – flory i fauny, zwrócenie uwagi na piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazanie ich zagrożeń przez umiejętne sfotografowanie i dowolną interpretację;
 • poszukiwanie ciekawych tematów fotograficznych z zakresu ochrony przyrody a także środowiska i krajobrazu;
 • promowanie ochrony przyrody przed różnego rodzaju zagrożeniami ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic;
 • aktywne poznawanie stanu środowiska, jego zagrożenia i ochrony ze strony czynników antropogennych;
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży i tym samym poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole;
 • rozwijanie artystycznego spojrzenia na przyrodę i środowisko;
 • przybliżenie problematyki stanu zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska.

Przedmiotem konkursu

 • powinny być samodzielnie wykonane prace fotograficzne, wyklucza się współautorstwo.
 • Przedstawione prace fotograficzne muszą posiadać swoją dokumentację: część fotograficzną i opisową. Powinna ona stanowić jedną całość.

Wymagana część fotograficzna:

 • zdjęcie w formacie minimum A4 – (21 cm x  30 cm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora uczniowie dostarczają do 15 września 2017.

Wymagana część opisowa

 • karta udziału w konkursie uczniowie otrzymają we wrześniu po dostarczeniu zdjęcia od opiekuna konkursu – Dorota Szukała –tam umieszczą następujące dane:

– tytuł zdjęcia z krótką charakterystyką

– miejsce jego wykonania

– datę (dzień, miesiąc, rok) jego wykonania

– dane o autorze (imię i nazwisko autora prac)

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi/opisanymi kartami udziału nauczyciel/opiekun przekazuje dalej.

Życzymy pięknych wakacji z fotografią

i

czekamy na wspaniałe prace.

 

opiekun konkursu Dorota Szukała

                                                                                            i Biblioteka Ekologiczna