Uwaga – REKRUTACJA

  • Kandydaci do szkoły I wyboru w dniach od 23 do 26 czerwca 2017r. w  godzinach od 8.00 do 15.00 donoszą kserokopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.