Udział naszej reprezentacji w zawodach sportowo-ratowniczych

W dniu 28.10.2019 przedstawiciele klas pierwszych pod opieką Pani Alicji Łukaszewskiej reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowo-ratowniczych organizowanych przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu Oborny Cywilnej i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Ponadto zdobyli bezcenne doświadczenie w zakresie udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Miłym akcentem było wręczenie gadżetów pamiątkowych oraz Dyplomu uznania za udział w zawodach.

Skip to content