Świadectwa maturalne

Uwaga! 30 czerwca 2017 o godzinie 12.00 – odbiór świadectw maturalnych.  Przypominamy o konieczności uporządkowania i zdania szafek uczniowskich – kluczyków.

Istnieje możliwość sprawdzenia wyników matury 2017 bezpośrednio w serwisie internetowym OKE, w tym celu należy założyć indywidualne konto na podstawie nr PESEL .