Spotkanie z rodzicami – wrzesień 2017

Zebrania z rodzicami
klasy I/1, I/2, I/3 – 19.09.2017 godzina 17.00 – świetlica szkolna
klasy 1/4, 1/5, 1/6 – 19.09.2017 godzina 18.00 – świetlica szkolna
klasy II – 19.09.2017 godzina 17.00 – bezpośrednio w salach lekcyjnych
klasy III 1/ III2, III3 – 20.09.2017  – godzina 17.00 – świetlica szkolna
klasy III4, III5, III6 – 20.09.2017 – godzina 18.00 – świetlica szkolna.