SKS

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH SKS
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

P
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW
MGR PAWEŁ MORAWSKI
—————————————————————————————————————-
W
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW
MGR ALINA KOSTAŃSKA

—————————————————————————————————————–
C
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
MGR ROBERT JASKULSKI
—————————————————————————————————————–
P
ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE
MGR KATARZYNA WOSIŃSKA