SKS

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH SKS
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PONIEDZIAŁEK
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW  godz. 14.45-16.15
MGR PAWEŁ MORAWSKI
—————————————————————————————————————-
WTOREK
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW  godz. 14.45-15.45
MGR ALINA KOSTAŃSKA

PIŁKA NOŻNA  godz. 15.45-16.45
MGR JOANNA NAPIERAŁA
—————————————————————————————————————–
CZWARTEK
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT  godz. 14.45-16.15
MGR ROBERT JASKULSKI
—————————————————————————————————————–
PIĄTEK
ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE  godz. 14.45-16.15
MGR KATARZYNA WOSIŃSKA