Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Terminy spotkań:

Spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 3.10.2018  o godzinie 17.00 ! Zapraszamy przedstawicieli klas oddelegowanych do Rady Rodziców na pierwszych zebraniach z 18 i 19 września 2018r.

26.09.2018 o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Komitetu Studniówkowego, w skład którego wchodzą uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, Rada Rodziców, wychowawcy klas, dyrekcja szkoły.

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

 – przewodniczący – p. Bartosz Szymanek
–  zastępca przewodniczącego p. Bogdan Musielak
– skarbnik p. Anita Swornowska
– sekretarz – p. Beata Pyżalska

 

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 0031 3338