Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Terminy spotkań:

Najbliższe zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 13.11.2018  o godzinie 16.30 w dniu wywiadówek klasowych.  Zapraszamy przedstawicieli klas oddelegowanych do Rady Rodziców.

24.10.2018 o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Komitetu Studniówkowego, w skład którego wchodzą uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, Rada Rodziców, wychowawcy klas, dyrekcja szkoły.

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

 – przewodniczący – p. Bartosz Szymanek
–  zastępca przewodniczącego p. Anna Matusiewicz – Potocka

– członek prezydium p. Bogdan Musielak
– skarbnik p. Anita Swornowska
– sekretarz – p. Łukasz Piaskowski

 

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 0031 3338