Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Terminy spotkań:

Najbliższe zebranie Prezydium Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły i Samorządem Uczniowskim w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 10.01.2019  o godzinie 17.00.  Zapraszamy przedstawicieli klas oddelegowanych do Rady Rodziców.

 

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

 – przewodniczący – p. Bartosz Szymanek
–  zastępca przewodniczącego p. Anna Matusiewicz – Potocka

– członek prezydium p. Bogdan Musielak
– skarbnik p. Anita Swornowska
– sekretarz – p. Łukasz Piaskowski

 

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 0031 3338