Posadziliśmy Dąb Niepodległości!

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w słoneczny październikowy dzień, podczas przedłużonej przerwy,  cała społeczność szkolna wzięła udział w sadzeniu Dębu Niepodległości.

 

Oprócz uczniów  w  przedsięwzięciu wzięli udział:  Dyrekcja,  nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy administracji i Pan Woźny i Pan Rzemieślnik.

Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor uczciliśmy minutą ciszy bohaterów, dzięki którym 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Maria Banaś i Tomasz Pietrzykowski wnieśli sadzonkę drzewa w wyznaczone miejsce na boisku szkolnym i wspólnie z Dyrekcją rozpoczęli proces sadzenia dębu, do czego dołączyli przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie przedstawiciele wszystkich  klas również dosypywali ziemię pod sadzonkę tak, aby każda klasa w sposób symboliczny  włączyła się w proces sadzenia.

 Liczymy na to, że sadzonka się przyjmie i za kolejne 100 lat nasi potomkowie będą pod tym drzewem obchodzić kolejną rocznicę Niepodległej Polski.

 

Joanna Kordylewska