Pamięci Wincentego Dowojny

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 3 lutego 2018r.
Wincentego Dowojny

Założyciela Stowarzyszenia MEMORAMUS i jego wieloletniego Prezesa

Dzięki jego inicjatywie kilkanaście pokoleń młodych Polaków uczciło pamięć pomordowanych oficerów polskich w lasach katyńskich i wzięło udział w Marszach Pamięci.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 8 stycznia 2018r. o godz. 10:40 na cmentarzu na Miłostowie, Poznań (od ulicy Gnieźnieńskiej)

I tylko pamięć została Po tej katyńskiej nocy… Pamięć nie  dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy I woła o sprawiedliwość, I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.

Trwała Pamięć Pokoleń-Katyń…Pamiętamy!