Olimpiada ZUS

W listopadzie 2018r. odbył się pierwszy etap olimpiady „Warto wiedzieć  więcej o ubezpieczeniach społecznych”, czyli forma sprawdzenia wiedzy z zakresu działania instytucji ZUS. Do kolejnego etapu udało się zakwalifikować dwóm uczniom Pauli Kosibie i Kacprowi Borowczykowi z klasy 1.4 oraz mi, Julii Porębskiej, z klasy 1.1.

Nie uznaliśmy tego za zwykły konkurs, ale przede wszystkim jako szansę na poznanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tego jak działa oraz tego co przysługuje nam gdy opłacamy składki. W dniu 15.03.2019r. na uczelni UAM na wydziale prawa i administracji odbyła się część, w której musieliśmy zmierzyć się z dwudziestoma ekipami uczniów ze szkół w naszym województwie. Test składał się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, mieliśmy 30 minut na rozwiązanie go w trzyosobowych grupach. Mimo tego, że w trójkę rozwiązywaliśmy jeden egzemplarz, nie zawsze mogliśmy się dogadać co do wyboru odpowiedzi. Grup było łącznie 21 i tylko jedna mogła przejść do ostatniego etapu. Mimo starań i długich przygotowań, nie byliśmy to my.  Nie żałujemy  czasu, który poświęciliśmy na naukę tego materiału, ponieważ jest to wiedza przydatna, którą na pewno wykorzystamy w dorosłym życiu.

Julia Porębska

Opiekun Magdalena Ciesielska

Skip to content