Młode wypiera stare

Dnia 19 stycznia 2018 roku doszło do wyborów do Samorządu Uczniowskiego w XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Kampania wyborcza w naszej placówce trwała od tygodnia, a plakaty wyborcze były rozwieszone po całym budynku. Uczniowie szkoły mogli poznać w tym czasie sylwetki kandydatów i z nimi porozmawiać, by poznać ich pomysły oraz pogląd na przyszłość społeczności uczniowskiej. Do ostatecznego starcia doszło w piątek pomiędzy 6 kandydatami z pierwszych i drugich klas. Stary zarząd wraz z opiekunem przeprowadził demokratyczne wybory, a każdy z uczniów w spokoju mógł oddać swój głos. 

Po przeliczeniu głosów, ogłoszono nowy Samorząd Uczniowski naszego liceum, w którym znalazła się trójka uczniów o największej ilości głosów : Maria Banaś (135 głosów),
Tomasz Pietrzykowski (79 głosów) i Julita Felczak (68 głosów). Zwycięzcom i wszystkim biorącym udział w wyborach gratulujemy, a „nowemu głosowi uczniów”życzymy współpracy, pomysłów i skutecznego działania. Z tego miejsca również podziękowania należą się ustępującemu już Samorządowi, w składzie : Monice, Oliwii i Michałowi za ponad 2 lata pracy na rzecz społeczności szkolnej!

Michał Turno