Kontakt

Kontakt

Dyrektor mgr Elżbieta Szaflińska – Gryń

Wicedyrektor mgr Wojciech Grześkowiak

XI Liceum Ogólnokształcące
im. J.W. Zembrzuskich
ul Ściegiennego 134

60-304 Poznań
tel. +48 61 867-34-16

info@lo11.pl