Konferencja „Dwie strony sieci”

Dnia 25 września 2015 roku odbyła się konferencja pt „Dwie strony sieci“. Organizowana była w Multikinie 51, a wzięła w niej udział klasa 1/5. Głównymi patronami konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa  Wielkopolskiego, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Multikiono i Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Głównym celem spotkania było przedstawienie realnych zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci Internet.

Policjanci przedstawili, jak wiele zalet jak i również niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi korzystających z Internetu,  m.in. poprzez wskazanie rozwiązań – zapewnienie im bezpieczeństwa w sieci, pokazanie jak umiejętnie się po niej poruszać i jak postępować, aby nie stać się ofiarą czy też nie łamać prawa.

Ponadto policjanci podzielili się wiedzą na temat zjawiska cyberprzestępczości, sposobów rozpoznawania i radzenia sobie, jak również wskazanie sposobów uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet czy też wad beztroskiego i nieodpowiedzialnego korzystania z sieci Internet.