Klasa 1/6
Liceum 4-letnie
Profil
Wschodoznastwo

OPIS KLASY

Klasa wschodoznawcza jest skierowana do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, historią i kulturą Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Poszerza zainteresowania w zakresie historii i daje możliwość nauki  języka rosyjskiego, a  w przyszłości kontynuacji kształcenia na UAM na Filologii Rosyjskiej i w Katedrze Studiów Wschodnich w Poznaniu.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język rosyjski

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język angielski
Historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
 • UAM w Poznaniu: Filologia Rosyjska, Katedra Studiów Wschodnich – bieżące spotkania z pracownikami i studentami studiów wschodnich, podróżnikami oraz udział w prezentacjach multimedialnych na temat krajów rosyjskojęzycznych. Wykłady odbywają się na terenie uczelni lub w XI LO.

 

 • Konsulat Federacji Rosyjskiej

 

 • Akademickie Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Sankt -Petersburgu

 

 • Liceum nr 64 w Sankt-Petersburgu

 

 • Stowarzyszenie Memoramus

 

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

Programy i projekty edukacyjne:

 • Projekt „Memoramus”,
 • Projekt „Śladami Solidarności”(coroczne wyjazdy do Gdańska i Białegostoku-projekty historyczne),
 • Projekt „Trwała Pamięć Pokoleń – Katyń Pamiętamy” (coroczne wyjazdy do Katynia i Smoleńska w ramach Marszu Pamięci),
 • Projekt Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży (wyjazdy do Petersburga i na Białoruś).

Konkursy i olimpiady:

 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą” (konkurs dla zainteresowanych kresami wschodnimi, historią i kulturą krajów rosyjskojęzycznych, także studiami wschodnimi),
 • Konkurs Piosenki Rosyjskojęzycznej ( w ramach piosenki obcojęzycznej ),
 • Konkurs tłumaczenia poezji rosyjskiej (w ramach konkursu tłumaczenia poezji obcojęzycznej).

Udział w imprezach o charakterze kulturoznawczym:

 • Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej (udział w imprezach kulturoznawczych organizowanych na terenie Filologii Rosyjskiej i Katedry Studiów Wschodnich)
 • Lekcje muzealne w Muzeum Górków w Szamotułach oraz zwiedzanie Muzeum Ikon (coroczny wyjazd do Szamotuł w klasie II ),
 • Festiwal Filmu Rosyjskiego, Balet Rosyjski
 • Udział w polsko-rosyjskiej integracji młodzieży podczas realizacji projektów wymiany w Rosji (Petersburgu) i w Polsce (Poznaniu).
Skip to content