Klasa P1/4
Liceum 4-letnie
Profil
Humanistyczny

OPIS KLASY

Klasa adresowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swoich zainteresowań humanistycznych. Uczniowie zostają przygotowani do studiowania na kierunkach takich jak np. prawo, kulturoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, filologie, psychologia. Niewątpliwym atutem klasy jest szeroko rozumiana formuła medialności, która pozwala rozwijać wiele kompetencji interpersonalnych. Uczniowie mają możliwość łączenia tradycji i tego co nowoczesne, nauki i zabawy, propagujemy wszelkie inicjatywy prospołeczne.

Dla człowieka żyjącego w XXI wieku media stanowią nieodłączny element funkcjonowania w świecie: obraz i paradoksalnie tekst pisany znajdziemy na kontach społecznościowych, w filmie, blogach, prasie… Między innymi z tych powodów klasa od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język hiszpański

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język polski
Historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
 • Instytutem Filologii Polskiej UAM ( zajęcia akademickie w ramach klasy patronackiej wieńczone wystąpieniem na konferencji popularnonaukowej)
 • Wielkopolską Edukacją Medialną Vedum (cykl zajęć w kinie Rialto)
 • Centrum Kultury Zamek (m.in. warsztaty)
 • Instytutem Pamięci Narodowej (wycieczki edukacyjne dotyczące historii najnowszej, cykl „Historia na dużym ekranie”)
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
 • udział w Festiwalu Filmowym w Bydgoszczy ( wyjazd czterodniowy, wrzesień)
 • organizacja Jedenastkowego Maratonu Czytania, ( wielkie szkolne czytanie wybranych pozycji
 • akcja ”Czytam, bo lubię” ( wybrane książki raz w miesiącu)
 • warsztaty radiowe,
 • udział w projekcie Śladami Solidarności (zajęcia projektowe zwieńczone wyjazdem na przełomie maja i czerwca)
 • zajęcia projektowe w ramach Klubu Jedenastkowego Humanisty (koło zainteresowań, zajęcia poza szkołą)
 • udział w Dniach Dziennikarza (maj, Wydział Nauk społecznych UAM)
 • cykliczne wyjścia do teatrów, kin, udział w wybranych wydarzeniach kulturalnych
 • konkursy zgodne z profilem klasy np. Olimpiada Wiedzy o Filmie, konkursy historyczne i recytatorskie
 • wyjazdy edukacyjne i wycieczki cykliczny wyjazd klas drugich: Szlakiem Mickiewicza po Wielkopolsce, wyjazdy do Drezna, Berlina, Warszawy
 • happenigi literackie
 • lekcje muzealne