Klasa G1/6
Liceum 3-letnie
Profil
Polska Wschód

OPIS KLASY

Klasa o profilu Polska-Wschód jest skierowana do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, historią i kulturą Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Poszerza zainteresowania w zakresie historii i daje możliwość nauki na UAM na Filologii Rosyjskiej i w Instytucie Wschodnim w Poznaniu.

JĘZYKI OBCE

Język angielski
Język rosyjski

PRZEMIOTY PUNKTOWANE

Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język polski
Język angielski
Historia

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
 • Filologia Rosyjska, Instytut Wschodni, Konsulat Federacji Rosyjskiej – bieżące spotkania z pracownikami i studentami studiów wschodnich, podróżnikami oraz udział w prezentacjach multimedialnych n temat krajów rosyjskojęzycznych. Wykłady odbywają się na terenie uczelni lub w XI LO.
 • Akademickie Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu (okazja do wymiany międzyszkolnej, poznania Petersburga, poznanie rówieśników i kontakt z żywym językiem.
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

Programy i projekty edukacyjne:

 • Projekt „Memoramus”,
 • Projekt „Śladami Solidarności”(coroczne wyjazdy do Gdańska i Białegostoku-projekty historyczne),
 • Projekt „Trwała Pamięć Pokoleń – Katyń Pamiętamy” (coroczne wyjazdy do Katynia i Smoleńska w ramach Marszu Pamięci),
 • Projekt Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży (wyjazdy do Petersburga i na Białoruś).

Konkursy i olimpiady:

 • Olimpiada Języka Rosyjskiego (coroczne przygotowania uczniów do Olimpiady Języka Rosyjskiego, duże sukcesy już osiągnięte do tej pory),
 • Konkurs Piosenki Rosyjskojęzycznej ( w ramach piosenki obcojęzycznej ),
 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej (konkurs dla zainteresowanych kresami wschodnimi, dający też duże i dobre przygotowanie dla tych, którzy chcą studiować w Instytucie Wschodnim i dla osób zainteresowanych historią i kulturą tych rejonów)

Udział w imprezach o charakterze kulturoznawczym:

 • Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej (udział w imprezach kulturoznawczych organizowanych na terenie Filologii Rosyjskiej i Instytutu Wschodniego,
 • Lekcje muzealne w Muzeum Górków w Szamotułach oraz zwiedzanie Muzeum Ikon (coroczny wyjazd do Szamotuł w klasie II ),
 • Festiwal Filmu Rosyjskiego, Balet Rosyjski, Opera (możliwość obejrzenia na żywo filmu rosyjskiego w kinie lub na terenie uniwersytetu, wyjścia do poznańskiej opery na balet rosyjski).